راهنمای پرداخت اقساط

 

درگاههای پرداخت اقساط بیمه عمرو سرمایه گذاری پرداخت-الکترونیکی-سفید

پرداخت الکترونیکی از طریق سایت شرکت به آدرس www.novininsurance.com ، بخش خدمات الکترونیکی با درج کد رایانه اعلامیه بدهکار و کد بیمه گذار.

     

پرداخت الکترونیکی از طریق پایگاه تخصصی بیمه های زندگی به آدرس http://life.novininsurance.com ، بخش سامانه استعلام آنلاین بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری بدون نیاز به درج کد رایانه اعلامیه بدهکار و شناسه قسط .

 

پرداخت از طــــریق دســـــتگاههای خودپرداز (ATM ) بانــــک ملت با استــــفاده از کارتهــــای شتابی و انتقال وجه به شماره کارت ۵۹۰۹ – ۴۹۴۵- ۳۳۷۹-۶۱۰۴ با شناسه ۱۷ رقمی.

– مراجعه به اینترنت بانک ملت و انتقال وجه به حساب ۴۹۳۰۵۹۳۱۸۵ با شناسه ۱۷ رقمی.

– مراجعه به شعب بانک ملت و واریز نقدی اقساط به حساب ۴۹۳۰۵۹۳۱۸۵ با شناسه ۱۷رقمی.