بیمه عمر ساده زمانی

در این بیمه نامه ابتدا شما بر اساس نيازها و نحوه زندگي خود تعيين مي‌نمایید كه در صورت بروز اتفاقي ناگوار(فوت به هر علت)، خانواده‌تان به چه ميزان تامين مالي نيازمندند. سپس تصميم مي‌گيريد كه تا چه مدت مي‌خواهيد در این خصوص رفع دغدغه نموده و از این پوشش برخوردار باشيد. پس از تعیین موارد ذکر شده و خرید بیمه نامه عمر ساده زمانی،  در صورت وقوع فوت در خلال مدت تعيين شده، بلافاصله سرمايه بيمه به كساني كه از قبل تعيين كرده‌ايد پرداخت خواهد شد. در واقع در اين بيمه‌نامه، اطمينان خاطر مهمترين چيزي است كه با پرداخت حق‌بيمه بدست مي‌آورید. در مقايسه با تعهد شركت بيمه، شما حق بيمه ناچيزي مي‌پردازيد. اين بيمه‌نامه، كمترين حق بيمه را در مقابل ارائه پوشش خطر فوت دارد. مبلغ لازم جهت خریداری این بیمه نامه به صورت یکجا در ابتدای مدت تعیین شده پرداخت می گردد. لازم به ذکر است مبلغ مذکور قابلیت پرداخت به صورت اقساطی طی یکسال را نیز خواهد داشت.

ویژگیهای بیمه عمر ساده زمانی

  • پرداخت سرمايه در صورت فوت بيمه‌شده به هر علت.
  • پرداخت سرمايه به صورت مستمري.
  • مصون بودن سرمایه بیمه از ادعای طلبکاران.
  • معافيت های مالياتي (ماده ۱۳۶و ۱۳۷قانون مالیاتهای مستقیم)
  • معافيت از قوانين انحصار وراثت.